Naam

: Auditfile Converter

Versie

: 2.2

Taal

: Nederlands

Laatste versie datum

: 24 september 2017

Kosten:

Een jaarlicentie kost € 39,- exclusief BTW.
Gratis uit te proberen. Gratis versie kan maximaal 1500 mutaties inlezen.
 

Download 32 bits

Download 64 bits

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Auditfiles bieden de mogelijkheid om gegevens tussen administratieve systemen middels een standaard format uit wisselen. Dit is handig omdat geen specifieke kennis nodig is van verschillende boekhoudpakketten. De gegevens kunnen dan in een eigen analysepakket nadere worden geanalyseerd.

Het initiatief voor de ontwikkeling van auditfiles lag dan ook bij de belastingdienst. De eerste versie verscheen in 1999 in de vorm van een ASCII tekstbestand (ADF). Later verscheen de opvolger in de vorm van een XML bestand, zijnde de XAF auditfiles. De eerste versie hiervan was de 2.0 versie. Thans ligt de ontwikkeling meer bij de commerciële partijen. De huidige versies zitten in de 3.x reeks. 

 

Naast de belastingdienst zijn auditfiles ook zeer handig voor andere partijen zoals accountants en adviseurs. De belastingdienst heeft in dit kader een Auditfile Viewer ter beschikking gesteld welke gratis te downloaden is via softwarepakketten.nl. De belastingdienst is echter wel gestopt met de ontwikkeling van de viewer in 2008. De laatste versies (3.x serie) van de auditfile worden daardoor niet ondersteund. 

Dit programma is de opvolger van de Auditfile converter versie 1 (uit 2014). De eerste versie speelde in op het probleem van nieuwere auditfile versies die niet werken in bijvoorbeeld de Auditfile Viewer van de belastingdienst en het probleem van opgedeelde auditfiles di weer samengevoegd moeten worden. De eerste versie van de Auditfile converter had echter door de gebruikte onderliggende database problemen met te grote velden. Derhalve is het programma volledig herschreven en biedt naast de mogelijkheden die reeds bestonden in de eerste versie ook mogelijkheden om beperkte analyses uit te voeren op de in de database ingelezen data. Daarnaast is de Auditfile Converter ook beschikbaar voor de MAC en in overleg ook voor Linux.

U kunt het programma downloaden en uitproberen om te testen of uw auditfiles naar behoren kunnen worden ingelezen en geconverteerd. Zonder licentie kunt u maximaal 1.500 mutaties inlezen. Indien het programma naar behoren werkt kunt u een (persoonsgebonden) jaarlicentie aanschaffen voor € 39 exclusief BTW.

 

Werking

Met de knop Open auditfile kiest u een auditfile bestand welke u wilt inlezen (ADF of XAF). Het programma herkent zelf welke versie auditfile het betreft en start het inlezen van de mutaties.
U heeft bij het inlezen optioneel de keuze uit de volgende opties:

 

 

Met multiple kunt u opgesplitste auditfiles lijmen. Dit werkt alleen voor auditfile waarbij de bestandsnaam eindigt op _x waarbij x het volgnummer is. Zie voorbeeld.

 

 U kiest hier het eerste bestand. In het voorbeeld 'VOORB2013_0.XAF'.

 

De D/C type toevoegen optie is voor ADF bestanden waarbij debiteuren en crediteuren dezelfde nummers kunnen hebben (bijvoorbeeld oudere auditfile versies uit Symsys). Hierdoor kunnen geen goede analyses meer gemaakt worden op relatieniveau. Met deze optie wordt het soort relatie voor het nummer toegevoegd om ervoor te zorgen dat de debiteur en crediteur een uniek nummer hebben.

Nadat u het auditfile heeft ingelezen kunt u een beperkte analyse uitvoeren op de auditfile:

 

 

Er zijn bij de analyses diverse drill down mogelijkheden. Door dubbel te klikken op een grootboekrekeningnummer (accID) open een grootboekkaartje, door dubbel te klikken op een relatienummer (custSuplID) wordt informatie getoond van de relatie. Door dubbel te klikken op een transactienummer (Trnnr) of document referentie (docRef) wordt de bijbehorende boeking getoond. Bij Benford law kan dubbel geklikt worden op Getal. Dan worden de frequenties van de bedragen getoond welke beginnen met een specifiek getal. Vervolgens kan op Amnt worden dubbel geklikt om alle transactieregels te tonen met het specifieke getal. Indien u in de proefsaldobalans dubbelklikt op een grootboekrekeningnummer dan wordt de bijbehorende grootboekkaartje geopend.

 

Met de Smartfilter kun u filteren in diverse tabellen uit de auditfiles. Daarnaast kunt u ook draaitabellen hiermee maken:

filter auditfileconverter

 

Daarnaast kunt u het ingelezen auditfile exporteren naar:

 

Om snel te schakelen is er ook een database 'Swap' optie ingebouwd:

 

Voeg snel ingelezen auditfiles toe zodat u deze later snel kunt raadplegen als u verschillende auditfiles om en om aan het analyseren bent. U hoeft dan niet telkens dezelde auditfile opnieuw in te lezen. U opent gewoon de database met daarin de ingelezen gegevens.

 

Disclaimer

Alhoewel het programma uitgebreid getest is kunnen er altijd overhoopt fouten achtergebleven zijn. Daarnaast is het een nieuw programma welke nog verder verbeterd zal gaan worden. Ik aanvaard dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor gegevensverlies of niet goed gegane conversies etc. Wel sta ik ten alle tijden open voor suggesties en voorstellen tot verbetering.

 

Screenshots

 

Screenshot

 

 

Bestellen

Indien u het programma getest heeft en geen restrictie wilt hebben voor het aantal in te lezen mutaties dan kunt u met onderstaande formulier een bestelling plaatsten. U krijgt dan vervolgens een e-mail met hoe u het licentiebedrag van € 47,19 inclusief omzetbelasting kunt voldoen. Na ontvangst van het bedrag zal de licentie zo spoedig mogelijk (binnen 48 uur) gemaild worden (houdt uw spambox in de gaten).

Digitale goederen vallen niet onder het recht op bedenktijd. Na bestellen en betaling verkrijgt u het licentiebestand en is uw bestelling definitief.

Vul onderstaande gegevens in:

 

Update geschiedenis

 

Versie

Datum

Opmerking

Auditfile Converter 2.2 24-09-2017

Diverse verbeteringen en nieuwe analyses toegevoegd:

- Thans zowel 64bits als 32 bits versie van de Windows versie. Met 64 bits heeft u de maximale benutting van beschikbare geheugen.

- Analyses worden sneller gegenereerd. Daarnaast worden in het kader snellere opbouw eerst de eerste 30.000 mutaties op scherm getoond, welke door naar beneden scrollen kan worden uitgebreid.

- Toevoeging van een Smartfilter waarmee gefilterd kan worden in de diverse tabellen en waarmee ook draaitabellen kunnen worden gegenereerd.

- Start met het toevoegen van analyses op basis van Referentie Grootboek Schema (RGS).

Auditfile Converter 2.1 20-08-2017

Diverse nieuwe analyses toegevoegd:
- Periodebalans, grootboek/dagboek matrix

- Basis details van projecten, voorraad, gebruikers en bronnen (indien aanwezig in XAF 3.x bestanden)

- Benford law analyse op geheel en op dagboekniveau

Daarnaast zijn diverse 'drilldown' mogelijkheden ingebouwd. Door dubbel te klikken op een transactienummer (Trnnr) of document referentie (docRef) wordt de bijbehorende boeking getoond. Bij Benford law kan dubbel geklikt worden op Getal. Dan worden de frequenties van de bedragen getoond welke beginnen met een specifiek getal. Vervolgens kan op Amnt worden dubbel geklikt om alle transactieregels te tonen met het specifieke getal.

Diverse bestaande analyse mogelijkheden zijn bijgewerkt en tonen thans ook de LinesCount (aantal mutatieregels).

 

Daarnaast is nieuw:

- 'Swap database': U kunt databases opslaan en weer kiezen om zo snel te kunnen schakelen tussen diverse auditfiles

- In een prille beta fase kunnen ook Saf-t auditfiles worden ingelezen.

- Bestandmap waar auditfile worden geopend en waar gegevens naar wordt ge-exporteert wordt onthouden.

Auditfile Converter 2.0 20-05-2017 Opvolger van de Auditfile Converter versie 1. Dit betreft een geheel herschreven versie. Deze versie is gebouwd rondom een nieuwe database structuur. Hierdoor zijn er geen issues meer met te lange veldnamen. Deze versie kent ook beperkte analyse mogelijkheden zodat proefsaldobalans, dagboektotalen, boekingen op relatiescodes en grootboekkaartjes snel te raadplegen zijn.